Visie

In de omgang met cliënten hanteer ik de volgende kernwaarden: helderheid, transparantie, vertrouwen en respect. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om te denken in reële mogelijkheden.

Heldere en transparante communicatie, vertrouwen en respect zijn voor mij de basis om een traject goed uit te kunnen voeren. Via deze weg wordt het doel van het traject op een prettige en snellere manier gerealiseerd.

Gedurende een loopbaan- of re-integratietraject is het streven, dat de gewenste toekomstige werksituatie zo realistisch mogelijk wordt gedefinieerd. Sommige mensen slagen er in hun dromen te realiseren, anderen komen hier dichtbij. Vaak moet er ook gewoon gewerkt worden, omdat er brood op de plank moet komen. Wat zijn jouw mogelijkheden en wensen en zijn jouw wensen reëel?